Sprængningstjeneste

Telefon:

31540104

Konstruktioner

Sprængning af konstruktioner

Væltning af konstruktioner ved sprængning er en meget anvendt metode, til at fjerne høje og store konstruktioner. Vi har assisteret ved mange store projekter, hvor det har været vigtigt, at væltningen er sket meget kontrolleret, da det tit foregår imellem eksisterende bygningsmasse.

Vi har blandt andet været ansvarlige for sprængningen af:

  • Skorstene
  • Kraner
  • Radertårn
  • Betonhuse

Sikkerhed frem for alt ved sprængning af konstruktioner

Inden vi påbegynder vores arbejde, tager vi altid ud og vurderer arbejdets omfang. Dette indebærer en risikovurdering og en APV (arbejdspladsvurdering). Til større projekter har vi altid tilkoblet en ingeniør, som kan vurdere konstruktionens opbygning. Vores forarbejde sendes til godkendelse hos myndighederne og forsikringsselskaberne, inden vi kan påbegynde arbejdet.

Når arbejdet er blevet godkendt, begynder vi med klargøring til sprængning. En typisk forberedelse kan tage fra en til flere uger før vi kan påbegynde sprængningen, som typisk vil tage en halv til en hel dag.  

Alle typer opgaver

Vi kan hos Sprængningstjeneste udfører alle typer sprængninger. Vi har gennem mere end 12 år i branchen fået opsamlet den fornødne erfaring, så vi kan assisterer i alle typer sprængninger.