Sprængningstjeneste

Telefon:

31540104

Stål

Sprængning af stål

Sprængning eller skæring i stål kan anvendes i mange forbindelser. Vi er for eksempel blevet tilkaldt nedrivninger af kraner, stål skorsten, antenner, elmaster, wires, vindmøller med mere. Det er typisk ved konstruktioner, som er vanskelige at nedskære på grund af højden, at vi bliver tilkaldt.

Vores typiske kunder inden for stål sprængning er skrotfirmaer og store entreprenører.

Når vi skal sprænge i stål, monterer vi en skæreladning bestående af en kobberskinne belagt med sprængstof. Sprængstoffet opvarmer kobberet, som herefter skærer gennem stålet.

Tilladelse om sprængning

Inden vi påbegynder sprængning af stålkonstruktioner, skal der søges om tilladelse hos myndighederne. Når vi foretager stålsprængninger er dette sprængninger, der er i højrisiko zonen, da høje og store konstruktioner kan slynges langt væk ved sprængningen. Dette kan være til fare for mennesker og give materielle skader på omkringliggende bygninger.

Ønsker du et uforpligtende tilbud, kan vi træffes på telefon 31 54 01 04.